Aveny Ekonomi/ Leverantör – Grundkurs 2 halvdagar – digitalt

Kursdatum: 20221212 Program (PDF)

En grundläggande kurs i delprogrammen Aveny Ekonomi och Aveny Leverantörsreskontra. Vi går igenom leverantörsfakturans väg genom systemet, både avseende registrering, attestering och utbetalning. Dessutom registrerar vi verifikationer, gör urval samt tar fram ekonomisk uppföljning.

Då vår digitala kurs är komprimerad till två halvdagar ingår ingen tid för övningsuppgifter.De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.