Aveny Budgetmodulen – Grundkurs Mölndal

Kursdatum: 17 mars, 2020 Program (PDF)

En grundkurs som ska ge dig en helhetsförståelse för hur du kan använda Avenys budgetmodul för att skapa en budget för din församling eller ditt pastorat. Under dagen går vi att gå igenom hur budgetmodulen integrerar med lönesystemet (Hogia/Flex) för att inhämta information per anställd som grund för individuell budgetering. Vi kommer att gå igenom hur övriga intäkter och kostnader registreras, och hur avskrivningar för budgetåret beräknas och importeras till arbetsbudgeten. Vi kommer även visa hur budgetmodulen kan användas för att skapa äskandeunderlag till verksamhetsansvariga och importera äskanden till arbetsbudgeten. Dagen kommer bestå både av parataktiska övningar och av demonstration i programmet.

Program:
• Översikt och begrepp i Aveny budgetmodul
• Avenys personalregister
• Skapa en ny arbetsbudget
• Budgetera personalkostnader
• Budgetera övriga kostnader och intäkter
• Export och import av budgetunderlag
• Simulera avskrivningar och internränta
• Bokföra budget

 

Anmäl dig härDe personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.