Aveny Budget – grundkurs halvdag – digitalt

Kursdatum: 20230316 Program (PDF)

En grundkurs som ger dig en helhetsförståelse för hur du kan använda Avenys budgetmodul för att skapa en budget för din församling eller ditt pastorat. Under dagen går vi att gå igenom hur budgetmodulen integrerar med lönesystemet för att inhämta information per anställd som grund för individuell budgetering. Vi kommer att gå igenom hur övriga intäkter och kostnader registreras, och hur avskrivningar för budgetåret beräknas och importeras till arbetsbudgeten. Vi kommer även visa hur budgetmodulen kan användas för att skapa äskandeunderlag till verksamhetsansvariga och importera äskanden till arbetsbudgeten.

Mer information, inkl. pris hittas i program (PDF)

Anmäl dig senast: 2023-03-02

Anmälan är stängd, för ev. sen anmälan kontakta oss via kursanmalan@eniac.se