Aveny Bokning – grundkurs för administratören – digitalt

Kursdatum: 20230531 Program (PDF)

Kursen vänder sig till dig som redan arbetat i Aveny Bokning under en tid och har lite mer ansvar för systemet än dina kollegor. Kanske arbetar du på en expedition eller bokningscentral och hanterar inställningar och styrvärden, kanske vill du bara lära dig mer om hur allt hänger ihop i bakgrunden. Kursen är en grundkurs i Bokning men som går lite snabbare takt än den kurs som enbart heter Grundkurs i Bokning.

Under kursdagen går vi igenom hur du bokar aktiviteter på ett effektivt sätt i Aveny Bokning. Dessutom går vi igenom de olika bakgrundsinställningarna som styr hur och vem som kan boka vad och hur man kan anpassa vyer mm. Målet med dagen är att du ska få en genomgång av hur du bokar, söker fram och följer upp olika aktiviteter. Du lär dig också hur man lägger till nya resurser och hur man kan anpassa inställningarna för hur bokningar görs i församlingen/pastoratet.

Mer information, inkl. pris hittas i program (PDF)

Anmäl senast: 2023-05-23De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.