Aveny Bokning – grundkurs – digitalt

Kursdatum: 20230316 Program (PDF)

Under dagen går vi grundligt igenom hur du bokar alla typer av aktiviteter, allt från
begravningar, vigslar och dop till gruppaktiviteter, samlingar och lokaluthyrningar.
Målet med dagen är att du ska få en genomgång av hur du bokar, söker fram och
följer upp olika aktiviteter i församlingen/pastoratet.

Mer information, inkl. pris hittas i program (PDF)

Anmäl senast: 2023-03-08De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.