Aveny Anläggningsredovisning – Grundkurs Stockholm

Kursdatum: 11 mars, 2020 Program (PDF)

En grundkurs för dig som är ny användare i Aveny Anläggningsredovisning. Syftet med utbildningen är att du ska få en grundförståelse hur anläggningsregistret är uppbyggd och hur det interagerar med ekonomisystemet. Vi går igenom avskrivningar och internränta samt hur investeringar och pågående investeringar aktiveras. Vi tittar på standardrapporter och avslutar med att ge en överblick över olika funktioner såsom nedskrivningar, utrangeringar och avyttringar. Under kursdagen kommer vi även att gå igenom, Inventeringsmodulen, ett nytt programstöd  som ger möjlighet att inventera anläggningstillgångar i WebAveny.

Kursen består av både teori och praktiska exempel.

Program:
• Uppbyggnad Avenys anläggningsregister
• Styrvärde anläggningsregistret
• Aktivering av investeringar och pågående investeringar
• Fördela investeringar på olika komponenter
• Avskrivning och internränta
• Nedskrivningar, utrangeringar och avyttringar
• Inventeringsmodul för anläggningstillgångar
• Rapporter för avstämning

 

Anmäl dig härDe personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.