Aveny Anläggningsredovisning – grundkurs – digitalt

Kursdatum: 20230328 Program (PDF)

En grundkurs för dig som är ny användare i Aveny Anläggningsredovisning. Syftet med utbildningen är att du ska få en grundförståelse hur anläggningsregistret är uppbyggt och hur det interagerar med ekonomisystemet. Vi går igenom avskrivningar och internränta samt hur investeringar och pågående investeringar aktiveras. Vi tittar på standardrapporter och avslutar med att ge en överblick över olika funktioner såsom nedskrivningar, utrangeringar och avyttringar. Under kursdagen kommer vi även att gå igenom Inventeringsmodulen, som ger möjlighet att inventera anläggningstillgångar i WebAveny.

Mer information, inkl. pris hittas i program (PDF)

Anmäl dig senast: 2023-03-14

Anmälan är stängd, för eventuell sen anmälan skicka ett meddelande till kursanmalan@eniac.se