Aveny Anläggningsredovisning – grundkurs – digitalt

Kursdatum: 20230328 Program (PDF)

En grundkurs för dig som är ny användare i Aveny Anläggningsredovisning. Syftet med utbildningen är att du ska få en grundförståelse hur anläggningsregistret är uppbyggt och hur det interagerar med ekonomisystemet. Vi går igenom avskrivningar och internränta samt hur investeringar och pågående investeringar aktiveras. Vi tittar på standardrapporter och avslutar med att ge en överblick över olika funktioner såsom nedskrivningar, utrangeringar och avyttringar. Under kursdagen kommer vi även att gå igenom Inventeringsmodulen, som ger möjlighet att inventera anläggningstillgångar i WebAveny.

Mer information, inkl. pris hittas i program (PDF)

Anmäl dig senast: 2023-03-14De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.