Årsavslut Ekonomi Göteborg

Kursdatum: 4 december, 2019 Program (PDF)

Årsavslut Ekonomi Göteborg

Utbildningen riktar sig till ekonomipersonal som upprättar bokslut i Aveny Ekonomi. Kursen innehåller även information till dig som arbetar med årsredovisning utifrån branschanpassningarna för församlingar och pastorat i Svenska kyrkan.

 

Anmäl dig härDe personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.