Årsavslut Aveny Grav – Stockholm

Kursdatum: 20221213 Program (PDF)

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med i Aveny Grav och hanterar årsskiftets rutiner i programmet samt för ekonomer som önskar få en inblick i vilka listor och avstämningar som kan/ska tas ut i Aveny Grav till årsbokslutet.

Du kan välja att bara gå förmiddagen inkl. avslutning med lunch, eller att vara med hela dagen.

Under förmiddagen går vi igenom vad man ska tänka på vid ett årsskifte i Aveny Grav, demonstrerar hur underlag till årsbokslut och årsredovisning tas fram ur programmet.

Eftermiddagen behandlar nyheter och förändringar inom delsystemen Grav, Bisättningsjournal, Kremationsjournal, nyheter som berör begravning- och gravsättningsbokningar i Bokning samt statistikfunktioner och nya GDPR-gallringsfunktioner.

Mer information hittas i program (PDF)

Anmäl dig senast: 2022-11-20De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.