Årsavslut Aveny Ekonomi – Stockholm

Kursdatum: 20221214 Program (PDF)

Utbildningen riktar sig till ekonomipersonal som upprättar bokslut i Aveny Ekonomi. Vi visar rutiner för hur året ska avslutas och tar hjälp av en användbar checklista. Kursen innehåller även information till dig som arbetar med årsredovisning utifrån branschanpassningarna för församlingar och pastorat i Svenska kyrkan.

Kursledare är Liselotte Ågren från Svenska kyrkan (kyrklig ekonomi), tillsammans med Rebecka Lorentzon, Karin Samuelsson och Andréa Bengtsson från Eniac.

Mer information hittas i program (PDF)

Anmäl dig senast: 2022-11-20De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.