Årsavslut Aveny Ekonomi, Del 2 – den 1 december, 09.00-12.00 – Digital

Kursdatum: 20211201 Program (PDF)

Årsavslut i Aveny Ekonomi, Del 2 – den 1 december 2021, klockan 09.00-12.00

Utbildningen riktar sig till ekonomipersonal som upprättar bokslut i Aveny Ekonomi.

Lärare från kyrklig ekonomi går igenom branschanpassningen samt vad som är viktigt i arbetet med bokslut och årsredovisning. I Aveny går vi igenom hur rapporter och noter till årsredovisningen kan tas fram.

Del 1

2.590 kr för den första deltagaren från en viss förvaltning.
1.940 kr för ytterligare deltagare från samma förvaltning.

Del 1 + 2

3.450 kr för den första deltagaren från en viss förvaltning.
2.590 kr för ytterligare deltagare från samma förvaltning.

Moms tillkommer.

Dokumentation i tryckt format ingår i priset.

Anmäl dig här!De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.