Årsavslut Aveny Ekonomi – 2 halvdagar – digitalt

Kursdatum: 20221207 Program (PDF)

Del 1  – kl 09-12 den 7 december 

Liselotte Ågren från kyrklig ekonomi går, tillsammans med ekonomikonsulter från Eniac, igenom

  • Arbetet med bokslut och årsredovisning för församlingar/pastorat
  • Genomgång av branschanpassningen 2022
  • Rapporter och noter till årsredovisningen som kan tas fram i Aveny

 

Del 2  – kl 09-12 den 8 december 

  • Årsavslut i delprogrammen; Aveny Leverantörsreskontra, Aveny Kundreskontra / Order och Fakturering, Aveny Anläggningsredovisning och Aveny Ekonomi
  • Förberedelser för nytt år i Aveny Ekonomi

 

Mer information, inkl. priser hittas i program (PDF)

Anmäl dig senast: 20 november 2022

Anmälan är stängd – om intresse för eventuell sen anmälan finns skicka ett meddelande till kursanmalan@eniac.se