2023-11-16

Bli pilotkund för Bokföringsorder!

Vill ni vara pilotkund för vår nya rutin Bokföringsorder?

Vi håller just nu på att utveckla rutinen Bokföringsorder i Nya Aveny. Rutinen är ett systemstöd för bokföring av ekonomiska händelser som inte härstammar från ordinarie flöden i Avenys olika delprogram. Bokföringsorder ger er möjlighet att skapa bokföringsunderlag på webben. Några användbara funktioner kommer bland annat vara möjlighet att skapa ändringsverifikationer från ekonomisk analys, ombokföra, vända eller periodisera befintliga verifikationer, och arbeta med fördefinierade mallar för återkommande bokföring.

Om ni vill vara med och testa rutinen samtidigt som vårt utvecklingsarbete pågår vill vi gärna ha med er som pilotkund. Ni får tillgång till rutinen i er driftmiljö och har kontinuerlig kontakt med oss. Er åsikt är viktig!

Gör en intresseanmälan nedan.