2022-03-02

Problemet är löst – bakgrundskartor i Aveny myCarta

Några av er kanske har märkt att bakgrundskartorna från Metria har slutat att fungera. Detta beror på att Metria ändrat sin tjänst utan att kommunikationen nått berörd ansvarig hos kund (Svenska kyrkan). Vi försöker just nu nå den på Svenska kyrkan som är ansvarig för licensen, så att vi kan få nya anslutningsuppgifter för distribution.

Nu ska det här problemet vara löst! Information har skickats via mejl till berörda kunder, har ansvariga hos er ej mottagit detta kan ni kontakta oss.

Om ni behöver hjälp för att sätta upp bakgrundskartorna, kan ni boka in en tid för konsultation hos Aveki på: support@aveki.se. Skriv att det gäller WMS-kartor i Aveny myCarta.

Uppskattad tid för detta är 1-2 timmar, beroende på hur många kartor ni har. Priset är 1 325 kr/tim + moms.

Mer nyheter