Med Avenys app för Statistikrapportering finns möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt rapportera statistik för aktiviteter inom verksamheten via mobiltelefon eller surfplatta. 

Den inrapportering som sker registreras direkt i databasen om det finns en internetanslutning via Wi-Fi eller mobilnät. Saknas internetanslutning för stunden lagras informationen lokalt i mobil/surfplatta för att vid återskapad anslutning föra över informationen. 

Aveny Statistikrapportering är utvecklad för Android och iOS (kräver iOS 8.0 eller senare) och finns att ladda ner från Google Play samt Apple App Store. 

Behörighet att rapportera in statistik via appen är densamma som möjligheten att rapportera statistik via WebAveny Bokning. 

För att komma igång med statistikrapporteringen direkt i appen behövs en inställningskod som kopplar appen mot rätt server och databas. Installationskoden erhålls i samband med beställning.