Aveny myCarta Träd är ett tillägg till Aveny myCarta Inventering förinventering och ajourhållning av träd. Programmet innehåller databasstruktur med bland annat artnamn och kodlistor, vilket gör att man med enkelhet kan skapa olika kartvisningar utifrån egna val

Läs mer om myCarta Träd