Aveny myCarta Inventering är ett tillägg till Aveny myCarta. Programmet används för kyrkogårdsförvaltningens inventering av geografiskt placerade objekt. Inventering ger användaren möjlighet att ta med sig och bearbeta valfria kartdata i fält på en bärbar Windows dator.

Läs mer om myCarta inventering